COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

INTERNETOVÉ NABÍDKY ZBOŽÍ aj.

INTERNETOVÉ NABÍDKY ZBOŽÍ aj.

Vážení členové sítě Colway ČR

V naší firmě se snažíme zajistit každému členovi sítě stejné šance na trhu. Proto je velice důležité, aby všichni naši členové sítě ctili všeobecné podmínky a zásady spolupráce, na základě distribuční smlouvy. Týká se to především internetového prodeje, kde mohou být zveřejněny nabídky výhradně v maloobchodních cenách, bez jakýchkoli slev. Týká se to rovněž slev na komplety např. Medolight + Massager stejně jako partnerských internetových odkazů na vlastní subdomény. Ty by měly sloužit k rozesílání nabídek pouzekonkrétním známým osobám, nikoli k vystavení ve veřejné nabídce. Lidé, kteří na svých stránkách vystavují produkty Colway a Zest v jiných cenách, než jsou maloobchodní, žádáme o opravu ceny v nabídce nejpozději do 5. června 2013. Současně vás upozorňujeme, že v případě nepřizpůsobení cen k této podmínce můžete být vystavení smluvním sankcím, včetně ukončení smlouvy a další spolupráce s firmou. Pevně věříme, že rychlá náprava a přizpůsobení každého z účastníků do těchto zásad přispěje k lepšímu rozvoji celé prodejní sítě.

Ještě bychom rádi vzpomněli téma, na které se v poslední době mezi vámi často hovoří. V souvislosti s neustálým rozvojem Colway v České Republice i na Slovensku se i zde vyskytují jevy, které jsou zcela běžné u všech systémů MLM na světě, které expandují. Je to jev přetahování do jiných systémů a sítí MLM, tedy jednoduše všem známá chuť zkrátit si cestu k úspěchu. Přece bude mnohem lepší sehnat již hotového manažera, než ho vychovávat vlastní těžkou prací, vyškolit a být mu oporou. Lídr víceúčelového marketinku ví, že takovéto zjednodušování bývá zpravidla neúčinné. Neutváří vztahy, ani vzájemnou důvěru, jaké přináší pouze úzká spolupráce. Budeme na takovéto neetické chování velmi citliví a každá prokázaná zkouška o přetahování bude rovněž postihována ukončením smlouvy se spolupracovníkem, který si myslí, že si přivydělá, pokud bude jiné okrádat o jejich práci a úsilí. Podobně můžeme také poděkovat spolupracovníkovi, který se nechá jiným z našich spolupracovníků Colway přetáhnout k jinému marketinku či do jiné struktury Colway pod změněným jménem.

I přesto vám však musíme s radostí sdělit, že při porovnání s velkými migracemi, ke kterým dochází ve světě MLM, je u nás zaznamenáváme jen velmi sporadicky.

Děkujeme mnohokrát za pochopení a přizpůsobení uvedeným podmínkám

Vedení COLWAY ČR

Telefon: | +421/0/ 911 971 480 | GDPR | © 2006-2020 COLWAY Česká republika